Бусад зүйлс татаж авах

Супер Касс програмтай холбоотой бусад зүйлс.